top of page

Polityka prywatności i polityka plików cookies (tzw. „ciasteczka”)

Polityka prywatności i polityka plików cookies (tzw. „ciasteczka”)

 

§1

INFORMACJE OGÓLNE

1. Operatorem Serwisu www.jagodafoto.pl jest Jagoda Pieruszka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Jagoda Pieruszka Fotografia” z siedzibą w Rybniku (ul. Orzepowicka 20b/35, 44-217 Rybnik, NIP: 6423217170).  

2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu poprzez:

- dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,

- zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").

3. Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników strony internetowej www.jagodafoto.pl oraz plików Cookies, a także wykorzystywania innych technologii, które mogą pojawić się na stronie internetowej.

4. Żadne dane osobowe i adresowe dotyczące Użytkowników strony www.jagodafoto.pl nie będą w jakikolwiek sposób udostępniane osobom trzecim, ani poza obszar Unii Europejskiej.

5. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności, w szczególności z uwagi na konieczność dostosowania zawartości strony www czy niniejszego dokumentu do zmian technologii internetowej czy zmian w powszechnie obowiązującym prawie. Użytkownicy strony zobowiązani są do zapoznania się z aktualną wersją polityki prywatności.

6. Korzystanie ze strony internetowej www.jagodafoto.pl oznacza akceptację warunków Polityki Prywatności i Polityki Cookies.

7. W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie postanowień niniejszej Polityki Prywatności

i Polityki Cookies proszę kontaktować się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: jagoda.pieruszka@gmail.com.

8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie treści zawartych na Stronie lub działania czy zaniechania podejmowane na ich podstawie. 

§2

DEFINICJE 

1. „Administrator danych osobowych” lub „Administrator”– Jagoda Pieruszka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Jagoda Pieruszka Fotografia”

z siedzibą w Rybniku (ul. Orzepowicka 20B/35, 44-217 Rybnik, NIP: 6423217170). Administrator Danych Osobowych niniejszym informuje, że nie był zobowiązany do powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych i wszelkie obowiązki wiążące się z ochroną danych osobowych wykonuje samodzielnie.

2. „Użytkownik” – każdy podmiot odwiedzający stronę internetową www.jagodafoto.pl.

3. „Strona” – strona internetowa pod adresem www.jagodafoto.pl.

4. „Formularz kontaktowy” – formularz znajdujący się na Stronie, za pośrednictwem którego Użytkownik może skontaktować się bezpośrednio z Administratorem. 

§3

DANE OSOBOWE 

1. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych (takich jak np. imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu) oraz na otrzymywanie informacji środkami komunikacji elektronicznej od Administratora w celu kontaktu z Użytkownikiem lub przesłania mu oferty (na wyraźną prośbę Użytkownika). Zgoda Użytkownika może być w każdym czasie odwołana, co wiązać się będzie z usunięciem zgromadzonych danych zgodnie z przepisami prawa.  

2. Użytkownikowi ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, sprostowania lub żądania ograniczenia ich przetwarzania. Użytkownik ma prawo do przenoszenia jego danych osobowych i wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dalej jako „PUODO”).

3. Dane Użytkownika będą przechowywane przez Administratora przez czas wymagany przepisami prawa.

4. Na Stronie mogą pojawiać się linki odsyłające do innych stron internetowych, które mogą otwierać się w nowym lub w tym samym oknie przeglądarki internetowej. Administrator nie odpowiada za treść tych stron internetowych. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z polityką prywatności tych stron.

5. Dane osobowe Użytkownika są przechowywane i chronione z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz wdrożonymi procedurami wewnętrznymi Administratora.

6. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą wykorzystywane w celu i w zakresie wynikającym z udzielonych przez Użytkownika zgód. 

§4

FORMULARZ KONTAKTOWY 

1. Kontakt Użytkownika z Administratorem zapewniony jest poprzez zamieszczenie na Stronie formularza kontaktowego, który umożliwia wysłanie wiadomości elektronicznych bezpośrednio do Administratora. Dane przetwarzane są przez Administratora zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności w celu kontaktu z Użytkownikiem i ewentualnego przesłania mu oferty dotyczącej świadczonych usług.

2. Użytkownik dobrowolnie podaje dane osobowe (jak np. imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu) za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na Stronie. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych udzielana jest poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka tzw. Checkbox.

3. Podanie przez Użytkownika swoich danych osobowych jest niezbędne, aby mógł on skorzystać z usług oferowanych przez Administratora w ramach formularza znajdującego się na Stronie.

4. Zgodnie z §3 ust 1 i 2 niniejszego Dokumentu, zgoda może zostać w każdej chwili wycofana.

5. W celu korzystania ze strony internetowej www.jagodafoto.pl niezbędne jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet, skrzynki elektronicznej odbierającej wiadomości e-mail oraz przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron www. 

§

POLITYKA PLIKÓW COOKIES 

1. Strona może korzystać z plików cookies (tzw. „ciasteczka”), które stanowią dane informatyczne, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony i przeznaczone są do korzystania ze Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Strona internetowa www.jagodafoto.pl może zbierać informacje w sposób automatyczny.

2. Pliki cookies mogą być wykorzystywane są w celach analitycznych, statystycznych oraz optymalizacji sposobu korzystania ze strony internetowej np. poprzez rozpoznanie Użytkownika Strony i dostosowanie sposobu wyświetlania strony internetowej do indywidualnych potrzeb Użytkownika.

3. W ramach Serwisu mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies: uwierzytelniające i służące do zapewnienia bezpieczeństwa w zakresie uwierzytelniania w ramach Strony; pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony; umożliwiające personalizację interfejsu Użytkownika, np. rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej;

4. Stosowane przez Użytkowników przeglądarki internetowe mogą domyślnie dopuszczać przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może w każdym czasie zmienić ustawienia przeglądarki internetowej.

5. Administrator informuje, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze strony internetowej. 

bottom of page